Multicopter  " DJI  450"

                                                                                                         Auswahl    
 

September 2012 - der Multicopter DJI 450 im neuen Outfit
 


Juni 2012 - der Multicopter DJI 450 mit Beleuchtung für den Nachtflug
 

     
 
   
 
   
 
     
 
   
 
   
 


Mai 2012 - der Multicopter DJI 450